Personlighetstest vid rekrytering

Vid rekrytering är personlighetstest ett viktigt verktyg för att säkerställa att rätt kandidat matchas med rätt position. Dessa tester ger en djupare insikt i kandidatens personlighetsdrag, beteendemönster och arbetsstil. Genom att förstå en individs personlighet kan arbetsgivare bättre förutse hur väl personen kommer att passa in i företagskulturen, samarbeta med teamet och hantera arbetsrelaterade utmaningar.

 

Vad innebär personlighetstest

Personlighetstester består av en serie frågor eller påståenden där individer svarar eller bedömer sig själva. Dessa svar analyseras sedan för att skapa en profil som speglar olika aspekter av personens karaktär och beteende. Dessa tester är vanligtvis utformade baserat på psykologisk forskning och teori, och kan genomföras digitalt eller på papper. Resultaten används för att ge en objektiv och standardiserad bild av en kandidats personlighet, vilket är särskilt värdefullt i situationer där det är svårt att bedöma personlighetsdrag genom intervjuer och CV:n ensamma.

 

Fördelar med personlighetstest

Personlighetstester erbjuder en rad fördelar i rekryteringsprocessen. De kan hjälpa till att identifiera kandidater som inte bara har rätt färdigheter för jobbet, utan också de som har de personlighetsdrag som är mest lämpliga för företagets kultur och arbetsmiljö. Dessa tester kan också bidra till att minska fördomar och subjektivitet i anställningsprocessen, vilket leder till mer rättvisa och inkluderande rekryteringsbeslut. Dessutom kan insikterna från personlighetstester användas för att skräddarsy onboarding och utvecklingsprogram för nya anställda, vilket ökar deras chanser till framgång i sina nya roller.

 

Typer av personlighetstest

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

Ett av de mest populära personlighetstesterna, MBTI kategoriserar individer i 16 olika personlighetstyper baserat på fyra dimensioner: Extraversion/Introversion, Sensing/Intuition, Thinking/Feeling, och Judging/Perceiving.

 

DISC-beteendeanalys

Detta test fokuserar på fyra primära beteendestilar: Dominans, Inflytande, Stabilitet och Efterlevnad, och hjälper till att förstå en persons beteende i arbetsrelaterade situationer.

 

Femfaktormodellen (Big Five)

Detta test mäter fem huvudpersonlighetsdrag: Öppenhet för erfarenheter, Samvetsgrannhet, Extraversion, Vänlighet, och Neuroticism (emotionell stabilitet).

 

16PF-frågeformuläret

Detta test ger en detaljerad analys av en individs personlighet genom att mäta 16 olika personlighetsfaktorer.

 

Hogan Assessments

Dessa tester är utformade för att förstå personlighetsdrag som är kritiska för arbetsprestation, inklusive ledarskapskapacitet och risk för kontraproduktivt beteende.

 

Personlighetstest i arbetsintervju

Inkluderingen av personlighetstester i arbetsintervjuer ger en mer holistisk bild av kandidaten. Det ger arbetsgivare möjlighet att ställa mer riktade och djupgående frågor, baserat på testresultaten. Detta kan leda till mer meningsfulla diskussioner och en bättre förståelse för hur kandidaten kan bidra till företaget. Det är dock viktigt att komma ihåg att personlighetstester bör användas som en del av en bredare bedömningsstrategi, snarare än som det enda verktyget för att fatta anställningsbeslut.

 

För dig som ska utföra ett personlighetstest

När du förbereder dig för att genomföra ett personlighetstest, är det viktigt att vara avslappnad och ärlig i dina svar. Testet är utformat för att fånga din naturliga personlighetsprofil, så det finns inget behov av att försöka “passa in” i vad du tror är den “rätta” typen för jobbet. Kom ihåg att resultatet av testet kan ge värdefulla insikter om dina styrkor och områden för utveckling, vilket kan vara till hjälp inte bara i din nuvarande jobbsökning utan även i din fortsatta karriärutveckling.

 

Vi hjälper dig genom rekryteringsprocesser med Rusta och Matcha

Med Arbetsförmedlingens program Rusta och Matcha kan vi som leverantör hjälpa dig med förberedelser inför intervjuer och rekryteringsprocesser genom att rusta dig med lämpliga erfarenheter och stöd från personlig handledare. Hör av dig till oss om du har några frågor, så hjälper vi dig!

Dela:

Fler nyheter

Hitta din väg framåt

Alla människor är olika. Det är också behoven. Därför erbjuder vi tjänster inom en mängd olika områden. Här kan du enkelt hitta ett område som passar just dina behov. Hur kan vi hjälpa dig?

Hej! Vad vill du göra?
Söka jobb Rekrytera Få hjälp att hitta jobb Kontakta oss