EnRival klimatsmart arbetsförmedling diplom miljö arbete arbetsförmedling

Sveriges klimatsmarta privata arbetsförmedling

EnRival – Sveriges klimatsmarta privata arbetsförmedling!

BreakITs klimatgala för Svenskt näringsliv 12 juni 2019 på Norrsken i Stockholm fick EnRival sitt miljödiplom. 431 företag har i en dryg månad arbetat med att bli klimatsmarta, företag inom IT, transport, tjänster och tillverkning.

227 företag lyckades. EnRival är ett av dessa, och den enda arbetsförmedling som fick miljödiplom!

Klimatsmart är bra för alla

EnRival har sett över hela sin verksamhet och bl.a. anpassat sin resepolicy för att göra resorna klimatsmarta. Visste du att en flygresa mellan Stockholm och Göteborg har lika mycket klimatpåverkan som 40 000 tågresor? Sug på den siffran!

Vi har även tagit fram riktlinjer för miljömedvetenhet på våra kontor för att skapa hållbara arbetsplatser. Detta kommer implementeras fr.o.m. sommaren 2019 och vara en naturlig del av våra tjänster Stöd och Matchning resp. Arbetsträning. Vi vill skapa ringar på vattnet!

EnRival har även infört en miljöpolicy för sina leverantörer, och kontaktat de största leverantörerna för att påverka samt be dem beräkna klimatpåverkan. Fler ringar på vattnet. Slutligen har vi gjort en översyn av vår affärsmodell och bakat in klimatmedvetenhet, klimathänsyn är framöver en komponent vid varje affärsbeslut.

EnRival har dessutom beslutat klimatkompensera för sina utsläpp av CO2 genom att investera i småskaliga projekt för förnybar energi.

Nu tar EnRival nästa steg: Ännu lägre utsläpp innebär mindre kompensering, det är allra bäst för miljön!

 

Hej! Vad vill du göra?
Söka jobb Rekrytera Få hjälp att hitta jobb Kontakta oss