Karriärplanering

Vi hjälper dig att skapa en bra struktur och ger dig en trygghet att arbeta med mot din nya utmaning. Vårt upplägg anpassas helt till dina individuella förutsättningar så att du får en tydlig och klar väg framåt.

Vi ger dig tillgång till vårt unika nätverk av organisationer och personer som kan stötta dig i din process. Den stora nyttan med en karriärplan är att du blir lugnare och mer effektiv. Du blir gladare eftersom du har en tydlig framtidsbild, din motivation ökar tillsammans med din energinivå och du får en ökad fokusering.

Tillsammans lägger vi upp en konkret handlingsplan som är tydlig och målinriktad med fokus på din roll och din framtid i organisationen!
Vi arbetar med personliga möten och fokuserar på dina drivkrafter, kompetenser och styrkor och tar stöd av profilanalyser, aktivitetsplaner, samtal, möten och nätverk. Vårt program sträcker sig i 5 månader med möten med din coach från EnRival AB varannan vecka.

 

Karriärplaneringens huvudmoment

Kompetens- och bakgrundsanalys

  • Vi tittar på dina kompetenser och vad du har gjort tidigare och genomför personlighetstest för att ge en tydlig och bra grund att arbeta utifrån.

Framtida roller och yrken i den egna organisationen

  • Här går vi igenom dina framtida möjligheter till utveckling i din nuvarande organisation. Hur kan du utveckla din nuvarande roll och vad behöver du göra för att kunna få ett nytt yrke i organisationen? Vi arbetar med intervjuer, studiebesök, samtal med kollegor i andra liknande organisationer och informationer från utomstående källor såsom facket, branschföreningar och andra nätverk.

Handlingsplan

  • I handlingsplanen arbetar vi fram tydliga mål och delmål som vi sedan sätter in i en aktivitetsplan med vad, när och hur det ska göras för att du ska nå fram. Det innebär både kortsiktiga och långsiktiga mål som exempelvis nya arbetsuppgifter i nuvarande tjänst eller en kompetensutveckling som stärker dig på längre sikt. Här identifierar vi ett antal nyckelområden för utveckling/förbättring som vi fokuserar på i aktivitetsplanen. Här tittar vi även på vad som kan hindra dig från att lyckas med din karriärplan och hur det ska behandlas.

Verktyg att använda i din karriärplanering

  • Här arbetar vi med olika verktyg som kan hjälpa dig i din karriärplan. Det kan innebära arbete med ansökningshandlingar och att träna på olika intervjusituationer. Vi ser till att alla dina betyg är i ordning och vi tar fram ett underlag med referenser. Din coach från EnRival finns hela tiden tillgänglig för dig för att du ska lyckas med din karriärplan och vi anpassar arbetet efter dina förutsättningar!

 

Personlighetstester

Vi erbjuder även Personlighetstester genom Thomas International.
Thomas Person Profil Analys (ThomasPPA) ger insikt om en individs beteenden på arbetet och svarar på frågor som: Vilka är deras styrkor och begränsningar? Hur kommunicerar de? Är de självstartande? Vad motiverar dem?

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer.

Kenneth Sjökvist

Affärsutveckling

kenneth@enrival.se

072 – 251 37 98

Inga kontaktpersoner hittades, försök igen!

Hej! Vad vill du göra?
Söka jobb Rekrytera Få hjälp att hitta jobb Kontakta oss