Karriärrådgivning

När du befinner dig i en omställningssituation är det mycket bra och värdefullt att kunna få hjälp av en coach som fungerar som stöd och bollplank till dig.

Våra coacher från EnRival AB har lång och bred erfarenhet och kompetens inom jobbsökande och karriärrådgivning. EnRival AB har kontor och verksamhet i stora delar av södra Sverige, så vi har stora möjligheter att stötta dig i din väg mot en ny sysselsättning!

Vi hjälper dig att skapa en bra struktur och ger dig en trygghet att arbeta med mot din nya utmaning. Vårt upplägg anpassas helt till dina individuella förutsättningar så att du får en tydlig och klar väg framåt.  Vi ger dig tillgång till vårt unika nätverk av företag och personer som kan stötta dig i din process. Tillsammans lägger vi upp en konkret handlingsplan som är tydlig och målinriktad med fokus på din framtid!

 

Vår Metod

Vi arbetar med personliga möten och fokuserar på dina drivkrafter, kompetenser och styrkor och tar stöd av profilanalyser, aktivitetsplaner, nätverk, sociala medier, intervjuträning och prova-på praktik. Vårt program sträcker sig i 3 månader med täta och effektiva möten. Karriärrådgivningen innehåller följande huvudmoment:

Kompetens- och bakgrundsanalys

  • Vi tittar på dina kompetenser och vad du har gjort tidigare och genomför personlighetstest för att ge en tydlig och bra grund att arbeta utifrån.

Framtida yrkes- och sysselsättningsområden

  • Här går vi igenom dina framtida möjligheter till nya yrken och sysselsättningar. Vi arbetar med olika informationskanaler såsom sociala medier, intervjuer och studiebesök.

Handlingsplan

  • I handlingsplanen arbetar vi fram tydliga mål och delmål, som vi sedan sätter in i en aktivitetsplan med vad, när och hur det ska göras för att du ska nå fram.

Verktyg för att söka ny sysselsättning

  • Vi tar fram ansökningshandlingar och referenser och tränar på olika intervjusituationer.

I varje moment arbetar våra coacher tillsammans med dig för att komma framåt mot det uppsatta målet! Vi följer upp och återkopplar till dig hela tiden så att du känner dig trygg och säker.

 

Personlighetstester

Vi erbjuder även Personlighetstester genom Thomas International.
Thomas Person Profil Analys (ThomasPPA) ger insikt om en individs beteenden på arbetet och svarar på frågor som: Vilka är deras styrkor och begränsningar? Hur kommunicerar de? Är de självstartande? Vad motiverar dem?

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer.

Kenneth Sjökvist

Affärsutveckling

kenneth@enrival.se

072 – 251 37 98

Inga kontaktpersoner hittades, försök igen!

Hej! Vad vill du göra?
Söka jobb Rekrytera Få hjälp att hitta jobb Kontakta oss