Aktivitetsrapport blankett

Aktivitetsrapport vid jobbsökande

När du står skriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen eller deltar i något av deras program kommer de kräva att du skickar in en aktivitetsrapport med hur många jobb du söker varje månad, och vilka arbetsplatser och yrkesroller det gäller. Om du ansökt om bidrag eller A-kassa under tiden finns det vissa krav på hur det ska rapporteras, vilket vi gärna hjälper dig att enklare förstå.

Vem ska rapportera?

Du som arbetslös ska rapportera ditt jobbsökande för att hjälpa Arbetsförmedlingen se vilka jobb du söker och hur långt du kommer i rekryteringsprocesserna. Din aktivitetsrapport ligger även som grund för att din A-kassa ska se att du gör ditt bästa för att få ett jobb, och därför gör dig berättigad din ersättning. För att komma åt din aktivitetsrapport krävs bank ID, så du kan be anhörig eller handledare att rapportera med dig, men du kan inte lägga över det på någon annan att göra åt dig.

Hur gör man en aktivitetsrapport?

Aktivitetsrapporten görs under Arbetsförmedlingens tjänst ”Mina sidor”. Där skriver du in vilka jobb du sökt med information som:
– Vilken arbetsplats som erbjuder tjänsten
– Vilken jobbtitel du ansökt till
– Vilken ort tjänsten kommer utföras från
– Vilket datum du skickade din ansökan
– Vilket stadie av rekryteringsprocessen det gäller
– Om skickar intresseanmälan eller söker via jobbannonser

Du behöver inte fylla i rapporten dagligen, men varje månad den 14:e ska du skicka in föregående månads aktivitetsrapport. En varning tillkommer om denna inte skickas in i tid.

Hur många jobb ska man söka?

När du skriver in dig hos Arbetsförmedlingen kommer du bli ombedd att fylla i din profil. Detta är obligatoriskt innan du kan ansöka om A-kassa. I din profil skriver du in din bakgrund med jobb och utbildningar och dina kunskapsområden. När detta är klart kommer du få boka in ett planeringstillfälle med en handläggare från Arbetsförmedlingen.

Vid ditt planeringstillfälle kommer du få veta vad Arbetsförmedlingen anser är en rimlig mängd jobb för dig att söka varje månad baserat på jobbannonserna de kan se finns tillgängliga för någon inom ditt yrke. Denna mängd förväntar de sig att du söker varje månad, och skulle du inte uppnå detta kommer de ta en titt på övrig rapportering, och eventuellt påbörja en utredning för att se om du varit inaktiv i sökningen, vilket kan leda till en varning.

Vad ska rapporteras?

När du står skriven hos Arbetsförmedlingen är det inte bara jobbsökningar som räknas som aktivt arbetssökande, utan även andra aktiviteter som kan vara till hjälp. En kort kurs kan exempelvis vara det du behöver för att få ett passande jobb. Bland de saker som du bör rapportera tillhör:
– Sökta utbildningar
– SFI studier
– CV uppdateringar
– Sökta praktikplatser
– Studiebesök
– Samtal med studie- eller yrkesvägledare
– Intresseanmälningar eller spontansökningar
– Jobb du sökt via jobbannonser eller platsbanken

Om du blir sjuk

Om du deltar i något av programmen hos Arbetsförmedlingen – som exempelvis Rusta och Matcha (KRoM) eller arbetspraktik – så förväntas det att du rapporterar sjuktid via Försäkringskassan.

Om du ansökt om A-kassa är det viktigt att du fyller i din sjukfrånvaro i tidrapporten. Detta gäller även vid vård av barn. Skulle sjukdom vara i längre än två veckor behöver du kontakta Arbetsförmedlingen. Om du har möten inbokade med Arbetsförmedlingen eller samarbetande parter är det viktigt att du bokar om dessa vid sjukdom.

Glömt skicka in din aktivitetsrapport?

Varje månad innan den 14:e ska din aktivitetsrapport vara inskickad till Arbetsförmedlingen. Skulle detta datum missas kan du som bidragstagare få ditt bidrag indraget av A-kassan på grund av inaktivt jobbsökande. Vid ett sådant tillfälle kommer du få möjlighet att överklaga inom en tidsram, varav en handläggare i slutet av den perioden kommer ta ett beslut. Arbetsförmedlingen avgör inte personligen om din A-kassa ska dras in, utan skickar en rapport till din A-kassa som i sin tur väljer om den dras in eller inte.

Vanliga frågor och svar

Skicka in aktivitetsrapport – Hur många jobb ska man söka?

För att fortsätta få A-kassa eller eventuella bidrag krävs det att du skriver in alla jobb du sökt i din aktivitetsrapport. Hur många jobb du ska söka varje månad avgörs av Arbetsförmedlingen baserat på antal lediga tjänster inom ditt yrke samt din kompetens.

Vad händer om man glömt skicka in aktivitetsrapport?

Skulle det hända att du glömt skicka in din aktivitetsrapport den 14:e efter arbetssökande månad kan det hända att du får en varning från Arbetsförmedlingen och eventuellt får din ersättning indragen ett antal dagar.

Vad gäller vid försenad aktivitetsrapport eller varning?

Vid första varningen händer ingenting med din ersättning, men efter din första varning kommer varje varning innebära längre uppehåll utan ersättning. Vid försenad aktivitetsrapport eller varning kommer du ha möjlighet att överklaga eventuella beslut om du kan bevisa din aktivitet eller har goda skäl till din försening. I de flesta fall kommer varningarna på grund av inaktivt jobbsökande med ekonomisk ersättning.

Vad händer om man blir sjuk?

Skulle du bli sjuk behöver du rapportera detta till Arbetsförmedlingen och skriva in det i din tidrapport. Om du deltar i något av Arbetsförmedlingens program förväntas du även rapportera till Försäkringskassan.

Var gör jag min aktivitetsrapport?

Du rapporterar digitalt via Arbetsförmedlingens tjänst ”Mina sidor”. Detta kan göras antingen i deras app, eller på deras hemsida Arbetsförmedlingen.se.

Finns det en färdig blankett jag kan använda?

Arbetsförmedlingen erbjuder en blankett för aktivitetsrapporter som underlättar processen att fylla i och skicka in din aktivitetsrapport. Du kan läsa mer om vart du hittar blanketten i vår artikel “Arbetsförmedlingen – Aktivitetsrapport blankett

Hej! Vad vill du göra?
Söka jobb Rekrytera Få hjälp att hitta jobb Kontakta oss