Samhällsorientering nyanlända EnRival

Samhällsorientering för nyanlända

Anpassat efter förutsättningar och perspektiv

Samhällsorientering underlättar etablering och delaktighet i det svenska samhället. EnRival anser att tidiga insatser ger bäst resultat och är optimala även ur den nyanländes perspektiv. Ofta blir kvaliteten högst när dialoger och diskussioner sker på modersmålet. Syftet är att skapa en nationsgemensam bas för förståelse av och orientering inom vårt svenska samhälle.

Hos EnRival uppnås denna “nationella standard” genom att vi förmedlar kunskap om:

 • mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar
 • enskildas rättigheter och skyldigheter i övrigt,
 • hur vårt samhälle är organiserat,
 • praktiskt vardagsliv i Sverige.

Dessutom med lite extra fokus på arbetsmarknaden.

 

Nyanländas vardagsliv

Samhällsorienteringen utgår ifrån och knyter an till aktiviteter i vardagslivet, parallellt med hänsyn till förutsättningar och perspektiv.
Vi på EnRival är mycket måna om att leverera högsta kvalitet inom detta viktiga område, en betydande faktor för lyckad integration i Sverige! Vi är extra glada över att kunna bidra med spetskompetens på arbetsmarknadsområdet.

Läs längre ned om några av punkterna som behandlas inom samhällsorienteringen…

Samhällsorientering och integration hos EnRival
!

Demokratiska värderingar, rättigheter och skyldigheter, hur Sverige är organiserat…

 • Att komma till Sverige
  Migrations- och etableringsprocessen, betydelsen av arbete och språk, kultur och högtider i Sverige.
 • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
  Utbildningsmöjligheter, villkor för studerande samt validering. Den svenska arbetsmarknadsmodellen, söka arbete, arbeta samt starta och driva företag. Skatt och deklaration, socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkring. Fritid, kultur och föreningsliv. Individens rättigheter och skyldigheter, jämställdhet, individens frihet, hbt-rättigheter samt DO och diskrimineringslagstiftning. Hjälp och stöd, barn och ungdomars rättigheter i relation till föräldraansvaret, kamratkrets, relationer, fritidsaktiviteter, religionsfrihet och religiösa samfund.
 • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
  Äktenskaps- och sambolag, vänta och föda barn, föräldraförsäkring och barns rättigheter. Delar av föräldrabalken, skollagen, socialtjänstlagen och LVU. Organisation, arbetssätt, syfte och förväntningar på barn och föräldrar inom skola, förskola, fritidhem och annan pedagogisk verksamhet.
 • Att bo i Sverige
  Arbetsmarknad, bosättning, näringsliv och infrastruktur, praktiska boendefrågor, Sveriges geografi och befolkning, vardagsliv, lokalkännedom, allemansrätt och djurskydd.
 • Att påverka i Sverige
  Svensk demokrati från kommunal till nationell nivå, demokrati i vardagen, åsiktsbildning i samhället, och grundläggande fakta om EU. Rättsstaten, grundlagens principer om åsikts-, yttrande-, tryck- och föreningsfrihet. Att hävda sin rätt – rättsväsendet, JO, JK, polisens roll, myndighetskontakter, offentlighetsprincipen och sekretess, samt mutor och bestickning.
 • Att vårda sin hälsa i Sverige
  Egenvård, sjukvårdsupplysning, apotek, hälso- och sjukvård, samt tandvård.
 • Att åldras i Sverige
  Pensioner, äldreomsorg, begravning och svenska arvsregler.

Vill du veta mer om våra tjänster inom samhällsorientering och integration, eller önskar du få en offert från oss? Välkommen att kontakta någon av våra medarbetare, så berättar vi mer!

Kenneth Sjökvist

Affärsutveckling

kenneth@enrival.se

072 – 251 37 98

Torsten Jönsson

Torsten Jönsson

Analys, Inköp & IT

torsten@enrival.se

076 – 291 94 34

Inga kontaktpersoner hittades, försök igen!

Hej! Vad vill du göra?
Söka jobb Rekrytera Få hjälp att hitta jobb Kontakta oss