GDPR Personuppgifter EnRival

EnRival värnar Din integritet

På den här sidan berättar EnRival AB hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Du får även information om dina rättigheter i detta avseende enligt Dataskyddsförordningen (GDPR), hur kakor hanteras på EnRival.se, samt hur du kan gå tillväga för att göra dina rättigheter gällande. EnRival behandlar alltid Dina personuppgifter omsorgsfullt och med största möjliga hänsyn till din integritet.

Sidan utvecklas löpande enligt Dataskyddsförordningen GDPR. Vid frågor, vänligen kontakta vårt Dataskyddsombud. Vid missförhållanden hänvisar vi till vår visselblåsartjänst.

Personuppgifter vid Arbetsmarknadstjänster

Så hanterar vi personuppgifter för dig som är inskriven i Stöd och Matchning, Arbetsträning eller andra tjänster i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Dataskydd vid Arbetsmarknadstjanster

Dataskydd för Arbetssökande

Här berättar vi på EnRival AB hur vi får tillgång till, samlar in och använder dina personuppgifter när du söker arbete via EnRival.

Dataskydd för Arbetssökande

Personuppgifter och dataskydd

Vad är en personuppgift och vem är personuppgiftsansvarig? Hur kontaktar jag EnRivals dataskyddsombud, och vad gör jag om jag inte blir nöjd?

Personuppgifter och dataskydd

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har rätt att begära rättelse, begränsning och radering av dina personuppgifter, samt att göra invändningar mot vår hantering.

Dina rättigheter

Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Här får du en översikt av vår personuppgiftshantering och informationskällorna för de personuppgifter vi hanterar.

Ändamål och rättslig grund

Kakor (cookies)

Här får du veta hur EnRival.se använder kakor, så kallade cookies, vad de används till, och hur du kan välja bort dem.

Kakor (cookies)

Hur kan vi hjälpa dig?

Ring vår kundtjänst på tel. 010 – 516 49 59 eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Jag godkänner att EnRival sparar information om mig. Läs mer här.
Hej! Vad vill du göra?
Söka jobb Rekrytera Få hjälp att hitta jobb Kontakta oss