Karriärrådgivning EnRival

Krav innan och under Rusta och Matcha

Arbetsförmedlingen avgör vem som får delta

För att få delta i Rusta och Matcha måste du uppfylla nedan krav:

 • Du är inskriven på Arbetsförmedlingen, är minst 25 år och arbetslös på heltid.
 • Du ingår i Arbetsförmedlingens program ”Förmedlingsinsatser”.

Det finns några undantag från kraven, som gäller dig som:

 • Är under 25 år och har en funktionsnedsättning eller har tidigare deltagit i etableringsinsatser för nyanlända.
 • Är minst 18 år och varit arbetslös under en längre tid.
 • Deltar i Arbetsförmedlingens jobbgaranti för unga, jobb- och utvecklingsgarantin eller etableringsprogrammet.

Det är Arbetsförmedlingen som avgör om du uppfyller kraven. Du är aktuell för Rusta och Matcha först när du fått ett beslut om att delta i förmedlingsinsatser.

Så görs bedömning

Arbetsförmedlingen genomför ett uppföljningssamtal med dig för att bedöma om du kan delta i Rusta och Matcha. Bedömningen görs bland annat utifrån deras statistiska bedömningsstöd som baseras på de uppgifter du angett vid inskrivningen, exempelvis ålder, utbildning och hur länge du varit arbetslös.

Om du blir hänvisad till Rusta och Matcha under samtalet har du sedan fem (5) arbetsdagar på dig att meddela Arbetsförmedlingen vilken leverantör du vill ha. Du kan när som helst byta leverantör om du inte är nöjd.

Krav under Rusta och Matcha

Tillsammans med din leverantör sätter du en plan för vilka aktiviteter som ska genomföras för att ta dig närmare ett jobb eller en utbildning. Under tiden du deltar i Rusta och Matcha måste du, förutom att följa din handlingsplan, uppfylla vissa krav för att få fortsätta delta och för att få ersättning eller aktivitetsstöd från Försäkringskassan:

 • Följa din handlingsplan
 • Delta på möten med din leverantör
 • Delta i aktiviteter som ingår i programmet
 • Anmäla sjukfrånvaro
 • Anmäla frånvaro för vård av barn
 • Lämna in aktivitetsrapport varje månad
Dela:

Fler nyheter

Hitta din väg framåt

Alla människor är olika. Det är också behoven. Därför erbjuder vi tjänster inom en mängd olika områden. Här kan du enkelt hitta ett område som passar just dina behov. Hur kan vi hjälpa dig?

Hej! Vad vill du göra?
Söka jobb Rekrytera Få hjälp att hitta jobb Kontakta oss