Vad är arbetsintyg och arbetsgivarintyg?

Både arbetsintyg och arbetsgivarintyg tjänar som officiella dokument som bekräftar en individs anställning hos en arbetsgivare. De ger verifierbar information om att personen har varit anställd under en specifik period. Dessa intyg är avgörande för individers professionella och personliga ändamål. Arbetsintyget är viktigt för karriärutveckling och jobbsökande, medan arbetsgivarintyget är nödvändigt för att få tillgång till sociala förmåner som arbetslöshetsersättning.

 

Vad är skillnaden mellan arbetsintyg och arbetsgivarintyg?

Arbetsintyg är ett dokument som detaljerat beskriver en anställds arbetsperiod hos en arbetsgivare. Det inkluderar information om anställningens längd, arbetsuppgifter, prestationer, beteende och ibland även en rekommendation från arbetsgivaren. Detta intyg är ofta personligt och reflekterar den anställdes unika bidrag till företaget.

Arbetsgivarintyg, å andra sidan, är ett mer standardiserat dokument som huvudsakligen används för administrativa ändamål. Det bekräftar anställningsperioden, arbetade timmar och den anställdes inkomst. Detta intyg är avgörande för att kunna ansöka om arbetslöshetsersättning och andra socialförsäkringsrelaterade ärenden.

 

Varför är de viktiga?

Dessa intyg spelar en central roll i arbetslivet. Ett arbetsintyg är ofta en avgörande faktor när man söker ny anställning, eftersom det ger potentiella arbetsgivare en inblick i den sökandes tidigare arbetsprestationer och beteende. Det kan också användas som en referens för professionell utveckling.

Arbetsgivarintyget är viktigt för att säkerställa att den anställde får tillgång till de sociala förmåner de är berättigade till. Det är ett nödvändigt dokument för att kunna bearbeta ansökningar om arbetslöshetsersättning, och det hjälper till att verifiera den anställdes ekonomiska situation.

 

Vad ska inkluderas i ett arbetsintyg?

Ett arbetsintyg bör vara omfattande och innehålla:

 • Fullständig information om anställningsperioden (start- och slutdatum).
 • En detaljerad beskrivning av arbetsuppgifter och ansvarsområden.
 • En utvärdering av den anställdes prestationer, inklusive specifika framgångar eller projekt.
 • Information om den anställdes beteende och samarbetsförmåga.
 • Uppgifter om eventuella befordringar eller yrkesmässiga framsteg.
 • En rekommendation från arbetsgivaren, om det är lämpligt.
 • Skäl till anställningens upphörande, om det är relevant och om den anställde önskar det.

 

Arbetsintyg – Exempel

Till vem det må beröra,

Detta intyg bekräftar att [Anställdens Namn], personnummer [Anställdens Personnummer], har varit anställd hos [Företagets Namn] från [Startdatum] till [Slutdatum].

Under sin anställningstid har [Anställdens Namn] arbetat som [Anställdens Yrkestitel] inom vår [Avdelning eller Team]. [Han/Hon] har haft följande arbetsuppgifter och ansvarsområden:

[Arbetsuppgift 1]

[Arbetsuppgift 2]

[Arbetsuppgift 3]

[Ytterligare arbetsuppgifter eller projekt]

[Anställdens Namn] har visat [positiva egenskaper eller färdigheter, t.ex. stor professionalism, utmärkt samarbetsförmåga, exceptionell problemlösningsförmåga]. [Han/Hon] har varit en värdefull medlem av vårt team och har bidragit till [specifika projekt eller framgångar i företaget].

[Anställdens Namn] lämnar vår organisation på eget initiativ [eller ange annan anledning om tillämpligt] och vi önskar [honom/henne] all framgång i framtida karriärsträvanden.

Om ytterligare information behövs, vänligen tveka inte att kontakta mig på [Kontaktuppgifter].

 

Med vänliga hälsningar,

[Signatur]

[Namn på den som utfärdar intyget]

[Titel]

[Företagets Namn]

[Kontaktuppgifter]

 

Viktiga element i ett Arbetsgivarintyg

Ett arbetsgivarintyg bör innehålla:

 • Exakta datum för anställningsperioden.
 • Information om anställningsformen (heltid, deltid, timanställning).
 • Detaljerad inkomstinformation, inklusive bruttolön.
 • Information om eventuella frånvaroperioder, som sjukfrånvaro eller föräldraledighet.
 • Arbetsgivarens kontaktinformation och underskrift.
 • Exempel på Arbetsgivarintyg

 

Att begära arbetsgivarintyg eller arbetsintyg

 1. Kontakta din arbetsgivare skriftligen, helst via e-post eller brev, för att skapa en formell förfrågan.
 2. Ange tydligt vilken typ av intyg du behöver och för vilket syfte.
 3. Föreslå en tidsram för när du behöver intyget.
 4. Påminn om viktiga detaljer som bör inkluderas, särskilt om det gäller ett arbetsintyg.

 

Ansvar och skyldigheter för arbetsgivaren

Arbetsgivaren har ett juridiskt ansvar att tillhandahålla dessa intyg på begäran av den anställde. Det är viktigt att dessa dokument är korrekta, objektiva och utfärdas inom en rimlig tidsram. Arbetsgivaren bör också se till att informationen är konfidentiell och endast delas med relevanta parter.

 

Tidsramar och formaliteter

Arbetsintyg bör utfärdas inom några veckor efter anställningens slut. Arbetsgivarintyg bör utfärdas så snart som möjligt, särskilt om det behövs för att ansöka om sociala förmåner.

Båda dokumenten bör vara skriftliga och innehålla all nödvändig information. De bör vara undertecknade av en behörig person inom företaget och, om möjligt, stämplade med företagets officiella stämpel.

Dela:

Fler nyheter

Hitta din väg framåt

Alla människor är olika. Det är också behoven. Därför erbjuder vi tjänster inom en mängd olika områden. Här kan du enkelt hitta ett område som passar just dina behov. Hur kan vi hjälpa dig?

Hej! Vad vill du göra?
Söka jobb Rekrytera Få hjälp att hitta jobb Kontakta oss