Samhällsorientering nyanlända EnRival

Arbetslösersättning och stöd

Du som arbetslös har under ditt jobbsökande i de flesta fall rätt till ekonomiskt stöd i form av arbetslösersättning eller bidrag. Dessa betalas ut enbart under den period du inte får någon lön eller annan ersättning och sköts av antingen Försäkringskassan eller din valda a-kassa.

Ersättning från a-kassa

Du som är arbetslös och skriven hos en a-kassa har rätt till en regelbunden arbetslösersättning förutsatt att du uppfyller deras krav. Beslutet om a-kassa tas hos den kassa du står skriven hos, och kräver att du står skriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

Är du inte redan medlem hos en a-kassa kan du hitta en på Sverigesakassor.se.

Villkor för a-kassa

För att ha rätt till arbetslösersättning krävs det att du uppfyller vissa villkor. Uppfyller du inte alla kraven kan du bli nekad av din a-kassa och då bli utan ersättning. Kraven för a-kassa är:

Under de senaste 12 månaderna ska du ha minst 6 kalendermånader där du utfört minst 60 timmars arbete per månad. Detta är den så kallade huvudregeln.

Uppfyller du inte huvudregeln kan du ändå vara behörig via alternativregeln, där du ska ha arbetat minst 420 timmar de senaste 5 månaderna, vilket i snitt blir 70 timmar i månaden, alltså något mer än vad som krävs via huvudregeln. Även om dessa timmar varierar måste du åtminstone ha arbetat 40 timmar varje månad.

Får du annan ersättning som exempelvis sjukpenning, föräldraledighet eller lön under korttidsanställning/projekt får du ingen ersättning för dessa dagar. Du är fortfarande behörig till a-kassa de andra dagarna du inte får några utbetalningar, men per vecka kan du enbart få betalt för totalt 5 dagar.

Du söker aktivt nytt arbete, och rapporterar ditt sökande via aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen. Skulle du inte söka den mängd jobb som din satta plan kräver kan du få en varning, och till slut indragen ersättning.

För att få full ersättning behöver du ha stått skriven hos, och betalat avgift till din a-kassa i 12 månader. Skulle du uppfylla alla krav men inte ha uppnått de 12 månaderna har du fortfarande rätt till grundersättning som arbetslös, vilket du kan läsa mer om här nedan.

Även om du uppfyller alla dessa krav kan du bli nekad ersättning om du under din arbetslöshet driver eget bolag eller studerar i första hand. Om du letar efter ytterligare resurser och stöd under din arbetssökande period, kan programmet Rusta och Matcha erbjuda värdefulla verktyg och vägledning.

Grundersättning som arbetslös

Skulle det vara så att du som arbetssökande uppfyller alla kriterier för a-kassa, men inte har varit medlem i 12 månader, har du fortfarande rätt till en grundersättning som arbetslös. Du kan ansöka om denna ersättning hos Alfa-kassan eller annan a-kassa vars verksamhetsområde omfattar ditt senaste arbete.

Ersättning baserad på inkomst

Uppfyller du alla krav och har varit medlem hos din a-kassa i mer än 12 månader baseras din ersättning på tidigare lön, en så kallad inkomstrelaterad ersättning. Det högsta beloppet per dag är 1200 kronor de första 100 dagarna du söker jobb, och upp till 1000 kronor per dag därefter under resterande ersättningsperiod.

Vid egen uppsägning

Om du själv säger upp dig från din arbetsplats utan giltig anledning tillkommer en avstängning från din a-kassa som innebär att du inte får någon ersättning de första 45 ersättningsdagarna. Detta innebär alltså att du vid egen uppsägning kan behöva vänta i närmare 9 till 10 veckor innan du får någon utbetalt ersättning från din a-kassa.

De skäl som anses giltiga för att undgå avstängningen är exempelvis:

  • Sjukdom eller ohälsa som orsakats av ditt arbete.
  • Saknad lön från din arbetsgivare.
  • Din arbetsplats flyttar vilket gör att du inte längre kan dagpendla.
  • Trakasserier eller mobbing på arbetsplats.

Ersättning som arbetslös efter skolan

Under tiden du studerar kan du ha rätt till studiebidrag, men i regel kan du inte få någon arbetslösersättning under tiden du studerar på heltid. Du kan i vissa fall få ersättning samtidigt som du studerar på deltid, men detta beslut tas av respektive a-kassa.

För att få ersättning som arbetslös efter skolan krävs det att du antingen fyllt 25 år, eller att du arbetat heltid i minst 5 sammanhängande månader innan du påbörjade dina studier.

Statliga ersättningar och bidrag som arbetslös

Skulle du bli arbetslös utan a-kassa eller liknande finns det fortfarande vissa statliga ersättningar och bidrag du som arbetslös kan bli beviljad. Notera att alla statliga ersättningar kräver svenskt uppehållstillstånd eller medborgarskap.

Aktivitetsstöd

Aktivitetsstöd kallas den ersättning du som är 25 år eller äldre kan vara behörig till medan du söker arbete. Även om du står skriven hos a-kassa kan du i vissa fall få detta stöd för att komplettera dina utbetalningar, men även om du skulle få slut på dagar hos din a-kassa kan aktivitetsstöd ersätta denna summa. Du kan läsa mer om aktivitetsstöd här på vår hemsida.

Utvecklingsersättning

Utvecklingsersättning är den variant av aktivitetsstöd som betalas ut till dig som är myndig, men ännu inte fyllt 25. Denna ersättning går också att få parallellt med a-kassa om du är behörig till detta, och varierar i summa beroende på om du avslutat en gymnasieutbildning eller inte. Utvecklingsersättningen betalas ut av Försäkringskassan som även kräver att du rapporterar dina aktiviteter under arbetssökandet för att visa att du aktivt söker jobb under tiden de betalar ut bidraget.

Etableringsersättning

Etableringsersättning betalas ut till de som deltar i etableringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen, ett program som stödjer nyanlända invandrare i form av utbildning och aktiviteter. Programmets mål är att så snabbt som möjligt få in sina deltagare i det svenska arbetslivet.

Du som deltar i etableringsprogrammet har rätt till en ersättning på 231 kronor per dag under introduktionsperioden, där du är med och kartlägger en individuell handlingsplan, därefter går ersättningen upp till 308 kronor per dag under tiden du deltar i programmet.

Dela:

Fler nyheter

Hitta din väg framåt

Alla människor är olika. Det är också behoven. Därför erbjuder vi tjänster inom en mängd olika områden. Här kan du enkelt hitta ett område som passar just dina behov. Hur kan vi hjälpa dig?

Hej! Vad vill du göra?
Söka jobb Rekrytera Få hjälp att hitta jobb Kontakta oss