GDPR Personuppgifter EnRival

Dataskydd när Du söker arbete via vår hemsida

När du söker ett jobb via EnRival, eller gör en spontanansökan till vår CV-databas/kandidatbank, sparas Dina personuppgifter hos ett eller flera av våra personuppgiftsbiträden. Uppgifterna kommer endast användas för det syfte som avses, vi gör en intresseavvägning mellan å ena sidan ditt önskemål att hitta nytt jobb och å andra sidan din integritet.

När du söker en viss tjänst

Uppgifter som sparats för att du söker en viss tjänst tas bort när dessa inte längre är relevanta, i de flesta fall då rekryteringen är avslutad. I vissa fall har vi dock återkommande rekryteringsbehov till identiska tjänster, t.ex. inom EnRival. Om vi vid urvalet till en tjänst bedömer att du är relevant för en nära förestående identisk rekrytering kan vi komma att spara dina uppgifter till även den nya rekryteringen.

När du lägger in Dina uppgifter i vår kandidatbank

Uppgifter som sparats som intresseanmälan används för att matcha dig mot lediga tjänster i allmänhet. Detta betyder att uppgifterna sparas för framtida rekryteringar. Vår generella bedömning är att Du som kandidat är relevant under en längre tid, och att Du har intresse av att ligga kvar i vår kandidatbank. För närvarande bedömer vi att två (2) år är en rimlig tid för detta. Observera att Du alltid har möjlighet att själv logga in och ta bort dina uppgifter.

Här berättar EnRival AB hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Du får även information om dina rättigheter i detta avseende enligt Dataskyddsförordningen (GDPR), samt hur du kan gå tillväga för att göra dina rättigheter gällande. EnRival behandlar alltid Dina personuppgifter omsorgsfullt och med största möjliga hänsyn till din integritet.

Sidan är under uppbyggnad inför ikraftträdandet av den nya Dataskyddsförordningen, GDPR, den 25 maj 2018. Vid frågor, vänligen kontakta vårt Dataskyddsombud.

Hej! Vad vill du göra?
Söka jobb Rekrytera Få hjälp att hitta jobb Kontakta oss