GDPR Personuppgifter EnRival

Lagring av personuppgifter vid Arbetsmarknadstjänster

Information om Dataskyddsförordningen (GDPR)

När du deltar i någon av våra Arbetsmarknadstjänster, t.ex. Stöd och Matchning, har vi fått tillgång till personuppgifter om Dig från Arbetsförmedlingen. Informationen omfattar namn, adress och födelsedatum, samt telefonnummer och epost-adress. Dessutom en indikation om dina språkkunskaper.

Utöver detta kommer vi i våra datasystem lagra information vi får av Dig, eller som framkommer under vårt arbete. Vi är skyldiga att göra uppföljning och daganteckningar för att kunna rapportera till Arbetsförmedlingen.
EnRival delar alltså i detta fall viss information med Arbetsförmedlingen, som en del av vårt avtal. Vi hanterar denna information ytterst varsamt, är skyldiga att spara denna i åtta (8) månader efter att du slutat hos EnRival, och raderar den sedan ur våra system. EnRival lämnar aldrig vidare denna information för annat syfte än ovanstående, utan ditt samtycke.

Våra personuppgiftsbiträden i detta arbete är Workbuster, Arbetsförmedlingen, Microsoft. information om dataskyddsombud finns på sidan om personuppgiftsansvar. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på huvudsidan för personuppgifter.

Samtycke

För att genomföra tjänsten Stöd och Matchning på ett bra sätt och ge dig bästa möjliga stöd i processen kommer vi i samband med uppstart begära ditt samtycke till att behandla ytterligare information om dig i våra datasystem – t.ex. din CV eller sökta jobb – samt vid behov dela denna med relevanta arbetsgivare, utbildningsanordnare etc.

Samtycket kommer vara giltigt från uppstartsdatum och åtta (8) månader efter att du slutat hos EnRival. Du kan när som helst begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dessa uppgifter genom att kontakta vårt dataskyddsombud. Observera dock att ett återkallande av samtycke aldrig kan gälla retroaktivt.

Läs mer om GDPR och dina rättigheter: Dina Rättigheter

 

Hej! Vad vill du göra?
Söka jobb Rekrytera Få hjälp att hitta jobb Kontakta oss