GDPR Personuppgifter EnRival

Ändamål och rättslig grund

Alla personuppgifter som behandlas inom ramen för din relation till EnRival används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Du kan direkt eller indirekt komma att delge oss information på ett antal olika sätt, såsom när du söker en tjänst hos EnRival, registrerar dig i vår kandidatbank, när du mailar eller ringer oss, eller när du väljer EnRival som leverantör av t.ex. en arbetsmarknadstjänst. Nedan ges en översikt av personuppgiftshantering och “informationskällor” för de personuppgifter vi registrerar.

Födelsedatum eller Personnummer

Källa
Du själv eller annan beställare av tjänster, t.ex Arbetsförmedlingen eller en kommun.

Tjänst
Kandidatbank, sökt tjänst, arbetsmarknadstjänst, utbildning

Ändamål
Ditt födelsedatum hjälper oss i vissa fall avgöra vilka åtgärder och stödformer som kan vara relevanta på arbetsmarknaden eller för studier. T.ex. finns en övre åldersgräns för studiestöd från CSN och en nedre åldersgräns för vissa arbetsmarknadsåtgärder. Vi använder inte denna information för att identifiera dig.

Rättslig grund
Ditt avtal med EnRival (villkor vid registreringen samt ev. särskilda villkor för tilläggstjänster). Intresseavvägning (motiveras av att EnRival har ett starkt intresse av att utföra tjänsterna vi skall leverera. EnRivals rättsliga skyldighet enligt dataskyddslagstiftningen samt intresseavvägning att personuppgifter som vi behandlar om dig är korrekta. EnRivals avtal med beställare av de tjänster vi utför, t.ex. som kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen eller leverantör av utbildningar.

E-postadress

Källa
Du själv eller annan beställare av tjänster, t.ex Arbetsförmedlingen eller en kommun.

Tjänst
Kandidatbank, sökt tjänst, arbetsmarknadstjänst, utbildning

Ändamål
Din e-postadress behandlas för att EnRival skall kunna skicka meddelanden till dig samt för att skicka information till dig gällande de av EnRivals tjänster du använder eller kan komma att använda. Det är nödvändigt utifrån ett säkerhets- och leveransperspektiv för EnRival att få tillgång till din e-postadress för att i möjligaste mån garantera att du informeras. EnRival kan komma att uppdatera dina kontaktuppgifter i syfte att hålla personuppgifterna uppdaterade och korrekta.

Rättslig grund
Ditt avtal med EnRival (villkor vid registreringen samt ev. särskilda villkor för tilläggstjänster).
Intresseavvägning (motiveras av att EnRival har ett starkt intresse av att utföra tjänsterna vi skall leverera.
EnRivals rättsliga skyldighet enligt dataskyddslagstiftningen samt intresseavvägning att personuppgifter som vi behandlar om dig är korrekta.
EnRivals avtal med beställare av de tjänster vi utför, t.ex. som kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen eller leverantör av utbildningar.

Mobiltelefonnummer

Källa
Du själv eller annan beställare av tjänster, t.ex Arbetsförmedlingen eller en kommun.

Tjänst
Kandidatbank, sökt tjänst, arbetsmarknadstjänst, utbildning

Ändamål
Ditt mobiltelefonnummer behandlas för att EnRival skall kunna kontakta dig på ett smidigt sätt, i synnerhet vid brådskande ärenden och rekryteringar, samt för att informatera dig vid särskilda händelser. Det är nödvändigt utifrån ett säkerhets- och leveransperspektiv för EnRival att få tillgång till ditt mobiltelefonnummer för att i möjligaste mån garantera att du informeras. EnRival kan komma att uppdatera dina kontaktuppgifter i syfte att hålla personuppgifterna uppdaterade och korrekta.

Rättslig grund
Ditt avtal med EnRival (villkor vid registreringen samt ev. särskilda villkor för tilläggstjänster). Intresseavvägning (motiveras av att EnRival har ett starkt intresse av att utföra tjänsterna vi skall leverera. EnRivals rättsliga skyldighet enligt dataskyddslagstiftningen samt intresseavvägning att personuppgifter som vi behandlar om dig är korrekta. EnRivals avtal med beställare av de tjänster vi utför, t.ex. som kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen eller leverantör av utbildningar.

Namn

Källa
Du själv eller annan beställare av tjänster, t.ex. Arbetsförmedlingen eller en kommun.

Tjänst
Kandidatbank, sökt tjänst, arbetsmarknadstjänst, utbildning

Ändamål
Ditt namn behandlas för att vi ska kunna erbjuda ett personlig bemötande, t.ex. i relationen mellan din handledare och dig eller kunna skriva ”Hej N” i kommunikation med dig. EnRival kan komma att uppdatera dina namnuppgifter i syfte att hålla personuppgifterna uppdaterade och korrekta.

Rättslig grund
Ditt avtal med EnRival (villkor vid registreringen samt ev. särskilda villkor för tilläggstjänster). Intresseavvägning (motiveras av att EnRival har ett starkt intresse av att utföra tjänsterna vi skall leverera. EnRivals rättsliga skyldighet enligt dataskyddslagstiftningen samt intresseavvägning att personuppgifter som vi behandlar om dig är korrekta. EnRivals avtal med beställare av de tjänster vi utför, t.ex. som kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen eller leverantör av utbildningar.

Adress

Källa
Du själv eller annan beställare av tjänster, t.ex. Arbetsförmedlingen eller en kommun.

Tjänst
Kandidatbank, sökt tjänst, arbetsmarknadstjänst, utbildning

Ändamål
Din adress behandlas för att EnRival skall kunna skicka meddelanden till dig samt för att skicka information till dig gällande de av EnRivals tjänster du använder eller kan komma att använda. Det är nödvändigt utifrån ett säkerhets- och leveransperspektiv för EnRival att få tillgång till din adress för att i möjligaste mån garantera att du informeras. EnRival kan komma att uppdatera dina kontaktuppgifter i syfte att hålla personuppgifterna uppdaterade och korrekta.

Rättslig grund
Ditt avtal med EnRival (villkor vid registreringen samt ev. särskilda villkor för tilläggstjänster). Intresseavvägning (motiveras av att EnRival har ett starkt intresse av att utföra tjänsterna vi skall leverera. EnRivals rättsliga skyldighet enligt dataskyddslagstiftningen samt intresseavvägning att personuppgifter som vi behandlar om dig är korrekta. EnRivals avtal med beställare av de tjänster vi utför, t.ex. som kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen eller leverantör av utbildningar.

Meritförteckning och Personligt Brev

Källa
Du själv.

Tjänst
Kandidatbank, sökt tjänst, arbetsmarknadstjänst, utbildning

Ändamål
För att kunna leverera sina tjänster behöver EnRival kunskap om din situation och position på arbetsmarknaden och/eller behov av utbildningsinsatser. Detta för att kunna tillse kvalitativ leverans av våra tjänster, samt följa upp resultat. Denna information kan även komma att delas med tjänstens beställare, t.ex. som del av kvalitetsredovisning, eller som del av t.ex. en rekryteringsprocess.

Rättslig grund
Ditt avtal med EnRival (villkor vid registreringen samt ev. särskilda villkor för tilläggstjänster). Intresseavvägning (motiveras av att EnRival har ett starkt intresse av att utföra tjänsterna vi skall leverera. EnRivals rättsliga skyldighet enligt dataskyddslagstiftningen samt intresseavvägning att personuppgifter som vi behandlar om dig är korrekta. EnRivals avtal med beställare av de tjänster vi utför, t.ex. som kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen eller leverantör av utbildningar.

Daganteckningar och uppföljning, samt korrespondens

Källa
Du själv eller information som framkommer i samband med leverans av tjänsterna.

Tjänst
Kandidatbank, sökt tjänst, arbetsmarknadstjänst, utbildning

Ändamål
För att kunna leverera sina tjänster behöver EnRival kunskap om din situation och position på arbetsmarknaden och/eller behov av utbildningsinsatser. Detta för att kunna tillse kvalitativ leverans av våra tjänster, samt följa upp resultat. Denna information kan även komma att delas med tjänstens beställare, antingen som en del av kvalitetsredovisning, eller som del av t.ex. en rekryteringsprocess.

Rättslig grund
Ditt avtal med EnRival (villkor vid registreringen samt ev. särskilda villkor för tilläggstjänster). Intresseavvägning (motiveras av att EnRival har ett starkt intresse av att utföra tjänsterna vi skall leverera. EnRivals rättsliga skyldighet enligt dataskyddslagstiftningen samt intresseavvägning att personuppgifter som vi behandlar om dig är korrekta. EnRivals avtal med beställare av de tjänster vi utför, t.ex. som kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen eller leverantör av utbildningar.

Hej! Vad vill du göra?
Söka jobb Rekrytera Få hjälp att hitta jobb Kontakta oss