Yrkes- och Studieförberedande Moduler (YSM) Hyltebruk

EnRival erbjuder på uppdrag av arbetsförmedlingen utbildningen Yrkes- och Studieförberedande Moduler (YSM)

Utbildningen syftar till att ge individuella, kompletterande studie- och yrkesvägledande insatser för att ge dig förutsättningar för fortsatta studier eller anställning.
Den övergripande målsättningen med Yrkes- och studieförberedande moduler är du skall få en klar inriktning inför framtida studier eller kompletterade kunskaper inför ditt yrkesval och arbete.

Utbildningen har följande innehåll uppdelat i olika utbildningsmoduler. Tillsammans med arbetsförmedlingen planerar din handledare in de moduler som är aktuella för just dig.

  1. Nivåtest och kartläggning
  2. Information om arbetsmarknaden och yrkesorientering
  3. Information om studier
  4. Allmänna kompetenser i arbetslivet
  5. Projektarbete om den egna arbetsmarknaden och framtida yrke
  6. Yrkespraktik och studiebesök
  7. Sociala aktiviteter inför arbete
  8. Hushållsekonomi
  9. Introduktion till svenska språket
  10. Grundläggande datakunskap

Utöver ett urval av utbildningsmodulerna ovan kommer du få träffa Studie- och Yrkesvägledare, och genomföra olika SYV-aktiviteter med stöd av ansvarig och godkänd SYV.

Välkommen!

Hur kan vi hjälpa dig?

Ring vår kundtjänst på tel. 010 – 516 49 59 eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Jag godkänner att EnRival sparar information om mig. Läs mer här.
Hej! Vad vill du göra?
Söka jobb Rekrytera Få hjälp att hitta jobb Kontakta oss