Arbetsträning – Utrikesfödda kvinnor

Vi på EnRival har många års erfarenhet av att arbeta med flera olika målgrupper och har under åren arbetat fram framgångsrika metoder för att arbeta med språksvaga. Vi vill att fler ska ta del av dessa verktyg och den kunskap som vi besitter och har därför valt att inrikta vår arbetsträning till främst utlandsfödda, språksvaga kvinnor. Detta är en målgrupp som vi ser faller mellan stolarna i samhället och inte riktigt får en chans att komma ut på den svenska arbetsmarknaden. Detta vill vi ändra på!  

Vi vill att alla ska få en möjlighet att få ett jobb eller få den utbildning man vill ha för att lättare integreras och komma ut i arbete. Med hjälp av våra kompetenta och drivna handledare får du som deltagare det absolut bästa stödet i att träna på det svenska språket, utarbeta ditt kontaktnät, få ta del av aktiviteter som du kan fylla ditt CV med och få den stöttningen du behöver för att nå ditt mål.  

 

ARBETSTRÄNING HAR SOM MÅL ATT HJÄLPA DIG GENOM ATT

  • Kartlägga dina resurser och finna vad som motiverar dig
  • Stärka din självkänsla och handlingsförmåga
  • Göra en planering utifrån dina behov samt följa din utveckling gentemot ditt mål
  • Ge dig de verktyg du behöver för att snabbare få en möjlighet att integrera dig och få ett jobb

 

ARBETSTRÄNINGENS INNEHÅLL VARIERAR BEROENDE PÅ ORT

Vi lägger alltid upp en individuell planering utifrån dina behov och vart du befinner dig just nu. Vi lägger upp ett schema som kommer att innehålla olika aktiviteter för att du ska få en så varierad och händelserik dag som möjligt, varje dag ska kännas meningsfull och ge dig det du behöver för att ta dig framåt.  

Aktiviteter som kan förekomma varierar då det är ditt behov som styr men det kan exempelvis vara språkträning utifrån våra egna moduler vi tagit fram, dator-/IT-träning för att ge dig de verktyg du behöver för att klara ditt jobbsökande och klara dig ute på en arbetsplats. Samhällsinformation/omvärldsbevakning, friskvård, sy-aktivitet, lättare paketering mm.  

Vill du ta vara på dina möjligheter?

Kontakta oss!

Dilan Aziz EnRival AB Arbetsträning

Dilan Aziz

Rekryterare

dilan.aziz@enrival.se

070 – 140 25 74

Inga kontaktpersoner hittades, försök igen!

Hur kan vi hjälpa dig?

Ring vår kundtjänst på tel. 010 – 516 49 59 eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Jag godkänner att EnRival sparar information om mig. Läs mer här.
Hej! Vad vill du göra?
Söka jobb Rekrytera Få hjälp att hitta jobb Kontakta oss