Teambuilding

Kurs om teambuilding

En kurs om teambuilding och att utveckla ditt arbetslag. Samarbete och fokus på uppgiften fungerar generellt sätt bra i arbetsgrupper. Ofta är det skapandet av relationer mellan varandra som personer som misslyckas. För att kunna utnyttja styrkorna och kompensera för svagheterna hos gruppen krävs kunskap och insikt. Det är ingen enkel sak, men med kompetens och hjälpmedel kan du lyckas.

Så blir du bättre på att utbilda lednings- och arbetsgrupper.

Kursens innehåll
– Webbaserat frågeformulär skickas till dig ett par veckor före kursstart
– Kursen genomförs under två dagar i internatform
– Teoripaket och praktiska övningar
– Fem olika aktiviteter som mynnar ut i en handlingsplan
– Resultatpresentation för övriga kursdeltagare

Mål och syfte
Målet med utbildningen är att utveckla lednings- och arbetsgrupper. Under utbildningen skapas enskilda utvecklingsplaner samt en handlingsplan för teamets utveckling.

Vill du veta mer om Teambuilding?

Vill du veta mer om vår utbildning Teambuilding, eller önskar du få en offert från oss? Välkommen att kontakta någon av våra medarbetare.

Inga kontaktpersoner hittades, försök igen!

Hej! Vad vill du göra?
Söka jobb Rekrytera Få hjälp att hitta jobb Kontakta oss