Från lagspelare till teamleader

Att få möjligheten att bli lagbas, eller teamledare för ett arbetslag är både utmanande och intressant. Det innebär också att det kommer att ställas högre krav på att du tar ansvar och hanterar olika situationer i ditt ledarskap. Framför allt behöver du hitta en ledarstil som passar just dig, som du är bekväm med.

Lär dig hantera stress och konflikter

Kursens innehåll
Kursen består av 4 fristående dagar fördelade på ca 6 månader
Kursen är sammansatt av moderna teorier och anpassade verktyg
Utbildarna besitter lång erfarenhet av ledarroller och har akademisk bakgrund
Lång erfarenhet inom chefsutbildning och organisationsutveckling borgar för praktisk belysning av olika problem
Deltagarnas erfarenheter är viktiga inslag i kursen

Innehåll
Dag 1: Ledarskapsverktyg och personlig ledarstil
Dag 2: Att lära känna sig själv
Dag 3: Konflikthantering och stress
Dag 4: Tekniker för att utveckla ledarens grupp/arbetslag

Mål och syfte
Målet med utbildningen är att utveckla trygga ledare med verktyg för att professionellt kunna utveckla ledarskapet. Tillsammans med övriga kursdeltagare lär du dig att handskas med din nya roll. Genom självinsikt och kännedom om dina medarbetare kan du tillämpa ledarskapet utifrån organisationens behov och utveckling. Under kursen får du också kompetens inom samtalsteknik som underlättar för smidiga samarbeten i arbetet.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om vår utbildning Från lagspelare till teamleader, eller önskar du få en offert från oss? Välkommen att kontakta någon av våra medarbetare.

Inga kontaktpersoner hittades, försök igen!

Hej! Vad vill du göra?
Söka jobb Rekrytera Få hjälp att hitta jobb Kontakta oss