Från lagspelare till chef

Du har nu fått förtroendet att bli chef över ett arbetslag eller en avdelning. Det här kommer att gå bra. Men, med chefstiteln kommer utmaningar. Olika situationer kräver olika hantering, och du behöver kunna ta ansvar för dem alla. För att bli lyckosam som chef behöver du hitta din personliga ledarstil och verktyg för att kunna utöva ledarskapet. Från lagspelare till chef är en fyrstegskurs och är sammansatt av moderna teorier och anpassade verktyg. Varje kurs består av tolv deltagare från olika branscher.

Coachning individuellt och i grupp

Steg 1
Innefattar fem dagars utbildning
Ledarskap och verktyg för att hitta din egen ledarstil
Tre av dagarna är fristående medan två av dagarna genomförs som internatkurs

Steg 2
Två fristående utbildningsdagar
Innehåller återkoppling till steg 1 samt konflikthantering och stress

Steg 3
Två dagars internatkurs
Grupputveckling. Med hjälp av Decision Dynamics JTI utvecklar vi gruppdynamiken och ger dig verktyg för att utveckla ditt eget arbetslag eller grupp

Steg 4
Förankra dig som chef i din egen organisation
Detta steg anpassas till deltagarnas unika behov och genomförs på respektive företag

Mål och syfte
Målet med utbildningen är att utveckla trygga ledare med verktyg för att professionellt kunna utveckla sitt ledarskap och omvandla detta till resultat. Med ett coachande förhållningssätt engagerar du dina medarbetare till att självständigt uppnå både individuella och gemensamma affärsmål.

Genom självinsikt och kännedom om dina medarbetare kan du situationsanpassa ledarskapet utifrån organisationens behov och utveckling. Under kursen får du också kompetens inom samtalsteknik som underlättar smidigt samarbete i arbetet.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om vår utbildning Från lagspelare till chef, eller önskar du få en offert från oss? Välkommen att kontakta någon av våra medarbetare.

Inga kontaktpersoner hittades, försök igen!

Hej! Vad vill du göra?
Söka jobb Rekrytera Få hjälp att hitta jobb Kontakta oss