Sök jobb utan erfarenhet

Rusta och Matcha 2

Arbetsförmedlingens tjänst Rusta och Matcha har under våren 2023 vidareutvecklats till Rusta och Matcha 2. Syftet med den nya tjänsten är att öka kvalitén på tjänsten, minska ledtider och förbättra resultaten av programmet långsiktigt framöver.

En vidareutveckling av Rusta och Matcha

Anledningen till att Kundval Rusta och Matcha ersätts med Rusta och Matcha 2 beror på att Arbetsförmedlingen märkt av risker med det planerade utförandet, vilket främst gäller den tidskrävande arbetsprocessen för handläggare hos Arbetsförmedlingen. Den nya tjänsten ska innebära mindre risker för alla parter. För att kunna tillföra dessa ändringar krävdes en helt ny tjänst, snarare än en modifiering av den existerande.

Nya leverantörer

Då Rusta och Matcha 2 är ett helt nytt program betyder det även att leverantörer av gamla Rusta och Matcha behöver skicka in en ny ansökan till Arbetsförmedlingen om att vara leverantör till tjänsten. Detta innebär att Arbetsförmedlingen väljer ut och godkänner de verksamheter som ska få erbjuda den nya tjänsten.

Arbetsförmedlingen ställer inga nya krav på leverantörer inför den nya tjänsten, så de leverantörer som uppfyller de redan existerande kraven kommer fortsätta som leverantör av tjänsten, förutsatt att de ansöker på rätt sätt.

Vad händer med befintliga deltagare?

När det nya programmet införs kommer övergången ske likt när Stöd och Matchning blev Kundval Rusta och Matcha. De deltagare som redan deltar i KRoM kommer få avsluta programmet. Detta kommer dock enbart vara möjligt i 6 månader efter att Rusta och Matcha 2 tillkommit – fram till oktober 2023 – därefter kommer de bli anvisade till det nya programmet, eventuellt med en ny leverantör.

När infördes Rusta och Matcha 2

Den nya tjänsten Rusta och Matcha 2 infördes i slutet av april 2023. Skulle det ske ändringar i tjänsten går dessa att följa på Arbetsförmedlingens egen hemsida.

 

Hej! Vad vill du göra?
Söka jobb Rekrytera Få hjälp att hitta jobb Kontakta oss